DIANEL 2000
import - export - engineering

 


Пневматични пощи :

>>> Болници
>>> Фармаций
>>> Банки
>>> Супермаркети
>>> Складове
>>> Промишленост
   

Най-важната причина за изпращане на пари чрез пневматични пощи е сигурността. Касата е най-застрашеното място в магазина. Близо е до

изхода и през нея минават много хора. В по-големите магазина съществува практиката касите да се освобождават, когато в тях се съберат повече пари. Това би могло да става много по-бързо и по-сугурно с помоща на специално разработената за целта пневматична система. Избягват се излишни рискове, като в същото време се оптимизира работата на касиерите. Системата депозира натрупаните суми в касите, а също така доставя дребни монети и банкноти, необходими за работа с клиентите.

Пневматични пощи разполагат със система за отчет и контрол, която осигурява точно отразяване на времето, в което е извършено предаването на парите или документацията от всяка една каса.

 


 
   
 

Вакуум пощи

Дианел 2000 ООД предлага инженеринг, доставка и монтаж на вакуум пощи.

 
  За повече информация натиснете тук или се обадете на тел. 02 988 8448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
WeBmAsTeR: doubleXX © Dianel 2000